Als de fuchsia in oktober zijn blad gaat verliezen, moet u de plant direct flink terugsnoeien.
Neem vooral de dunne niet verhoute takjes weg.
De andere takken snoeit u terug tot op een drietal ogen.
Laat de Fuchsia’s overwinteren in een ruimte met weinig licht en een temperatuur van een graad of 5.
Zodra de planten weer gaan uitlopen in maart gaat u ze verpotten.